Thiblin foto

www.fotonatur.org

Thiblin foto

www.fotonatur.org

Gråsisik er en fugl i finkefamilien som er en gruppe sangfugler i ordenen spurvefugler