Thiblin foto

www.fotonatur.org

Thiblin foto

www.fotonatur.org

Bjørkefink er en art i finkefamilien som er en gruppe sangfugler i ordenen spurvefugler