Thiblin foto

www.fotonatur.org

Thiblin foto

www.fotonatur.org

Flaggspetten (Dendrocopos major) er en mellomstor spette og den mest tallrike av spettene i Europa