Thiblin foto

www.fotonatur.org

Thiblin foto

www.fotonatur.org

Knoppsvane
Svaner er ei gruppe av andefamilien og utgjør sammen med gjess gruppa svaner og gjess.